Skip links

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı,

Yönetim Kurulumuzun  23/01/2024 tarih 8 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/03/2024 Perşembe günü Saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NİHAT NARİN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  GENEL MÜDÜR V.
HAMİT SARI

Şirket Merkezi Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok K:17 No:467 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0(212) 219 39 76
Fax: 0(212) 343 55 01
Web: www.isetas.istanbul

İSETAŞ İSTANBUL ELEKTRİK TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
14/03/2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  4. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  6. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
  9. TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
  10. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

İSETAŞ KARAR