Skip links

Genel Müdür

Değerli İstanbullular,

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı iştirak şirketi İSETAŞ (İstanbul Elektrik Tedarik A.Ş.) Nisan 2021 yılında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’dan aldığı “Tedarik Lisansı” ile güvenilir ve sürdürülebilir elektrik tedariki yapmaya başlamıştır. Paydaşlarına avantajlı hizmetler sunmaya çalışan İSETAŞ, piyasanın öncü şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Günümüzde dünya nüfusundaki artışa paralel olarak şehirleşme ve sanayileşmedeki hızlı gelişim, enerji ihtiyacını her geçen gün daha da artırmaktadır. Enerjiyi elde ettiğimiz kaynakların sınırlı olması ve enerji tedarikinin daha verimli yönetilmesi önem arz etmektedir. İSETAŞ olarak yeni kurulan genç ve dinamik bir ekip ile her geçen zamanda, yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Şirketimiz 2023 yılında 200’e yakın tüketim noktasına ulaşarak toplam 75 bin MWh civarında elektrik tedariki sağlamıştır. Sunduğumuz hizmetler ile tüm müşterilerimize fayda sağlama çabası içerisindeyiz. Şirketimiz 2023 dönem karı işletme sermayesine aktarılarak daha fazla müşteriye elektrik tedarik hizmeti verme hedefindedir. Sunulan müşteri odaklı çözümler ile müşterilerimizin enerji maliyetlerini azaltarak şirket verimliliğini artırmaktayız.

2021 yılında kurulan şirketimiz, 2023 yılında bütçe ciro hedefini %100’e yakın gerçekleştirme oranı ile 246 milyon Türk Lirası seviyesine ulaşmıştır. Şirket cirosunu bir önceki yıla göre %120 oranında büyüme göstermiştir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketleri olmak üzere ilerleyen zamanlarda diğer tüketicilere de elektrik tedarik etmeyi hedeflemektedir.

Şirketimiz, 2023 yılında yeşil enerji dönüşümü kapsamında EPİAŞ’ ın “Organize YEK-G” piyasasından yeşil enerji sertifikası tedarik ederek müşterilerimize YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi) sertifikası vermiştir. Bu kapsamda müşterimiz, tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullandığını ve bu belge sayesinde temiz enerji tüketerek çevre korumasına katkı sağlamıştır. Benzer projelerimizi tedarikini sağladığımız diğer firmalara da uygulama hedefi koyarak yenilebilir enerjiye olan desteğimizle gelecek nesillerimize temiz bir doğa bırakmak için katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Bugüne kadar olduğu gibi şirketimizi bu yıl da performansını arttırarak büyümesine katkı sağlayan değerli takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İSETAŞ olarak hedefimiz; sürdürülebilir, verimli, temiz enerji tedariki ve enerji danışmanlığı alanında güvenilir bir paydaş olmaktır.

Daha büyük başarılara,

Saygılarımla,

Dr. Yüksel Yalçın
İSETAŞ AŞ Genel Müdürü