Skip links

Kalite ve Çevre Politikası

İSETAŞ'ın Kalite ve Çevre Politikası

 • Bilgi
 • Kaliteli Hizmet
 • Kurumsallık
 • Açık ve Şeffaflık
 • Tarafsızlık ve Güvenirlik
 • Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme
 • Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı
 • Toplumsal Sorumluluk, Çevreye Duyarlılık
 • Sürdürülebilirlik
 • Kurumsallaşmayı sağlamak, sürekli geliştirmek ve farkındalığı artırmak,
 • Üretkenlik ve verimliliği sürekli kılacak ‘dinamik yönetim yapılarını’ aktif olarak uygulamak,
 • Marka bilinirliğini ve değerini artırmak,
 • Hizmetlerimizde gelişen şartlara göre kurumsal çıkarlarımızı sürdürebilmeye yönelik geliştirme ve iyileştirmeler yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı artırmak ve pazarda söz sahibi olmak,
 • Sektöre farklı anlayış getirmek,
 • Kurumsal kapasiteyi geliştirmek,
 • Yenilikçi ve küresel değerler üretmek.
 • Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda, insana değer veren, mevzuat ve standartlar çerçevesinde, kalite odaklı ürün ve hizmetler sunmak,
 • Ürün ve hizmetlerinin kalitesi ve satış sonrası hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini yakalamak,
 • Şirketimizin hedeflerini ve ürün kalitesini etkileyen süreçleri sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Hedeflere ulaşmak için çalışanların tam katılımını sağlamak,
 • Beğenilirliği ve bilinirliği artırmak,
 • Yenilikçi bir yönetim anlayışını benimsemek,
 • Performansa dayalı yönetim sistemi anlayışıyla, kaynakları verimli ve etkin kullanarak tutumluluğu artırmak,
 • Paydaşlarımızla birlikte karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışıp karşılıklı değer üretmek,
 • Sürekli ve etkin eğitim yolu ile çalışanlarımızın devamlı gelişimini sağlayarak, yetkinliğini ve bireysel katkılarını artırmak,
 • Etkin karar vermek için, verilere dayalı bilgi yönetim sistemine önem vermek.
Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken; çevreye ve ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü korumayı sağlamak amacıyla;
 • Sürdürülebilir ve gelişmeye açık yarınlar hedefiyle, yürüttüğümüz faaliyetlerde çevreye olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gerekli önlemleri almayı,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Atıklarımızı mümkün olduğu kadar kaynağından azaltmayı, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânlarını uygulamaya çalışmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, en az seviyede enerji tüketmek ve çevreye dost ürün ve hizmetler sunmak için sahip olduğumuz tüm imkânları kullanmayı,
 • Yarınlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunabilmek için çevre konusunda tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmayı,
 • Bulunduğumuz bölgedeki kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımızla, iş birliğine gidilerek, yakın çevremizin ‘çevre bilinci’nin artırılmasını,
 • Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönlerimizi ve çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uymayı taahhüt ediyoruz.