Skip links

Serbest Tüketici Bilgi Formu

Serbest Tüketiciler İçin Bilgilendirme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, her yıl belirlenen elektrik tüketim miktarının üzerinde elektrik enerjisi kullanan ya da kullanmayı taahhüt eden tüketiciler “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. Serbest tüketici olmak için belirlenen limit, her yıl 31 Ocak tarihine kadar EPDK tarafından yayımlanır.  Bir önceki yıl içinde ya da içinde bulunulan yılda bu limiti geçen kişi ve kurumlar serbest tüketici olabilirler.

Serbest tüketiciler piyasa koşullarında elektrik satın alırken daha uygun fiyat alternatiflerini değerlendirebilirler. Serbest olmayan tüketiciler ise, bağlı oldukları bölgenin görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi satın almak zorundadırlar ve tükettikleri elektrik, EPDK tarafından belirlenen düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden faturalandırılır.

Serbest tüketici ile anlaşarak elektrik satmak isteyen tedarik şirketleri, serbest tüketicilere ilişkin bilgi girişlerini Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden yaparlar.  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (EPDUY) gereğince, tedarikçisini ilk defa seçecek serbest tüketicilerin girişleri, içinde bulunulan ayın 6. gününden önceki son işgünü saat 24:00’e kadar yapılmalıdır. Bu bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, sistem aracılığıyla duyurulur. Bir sonraki ayın ilk günü itibariyle yeni tedarikçi tarafından elektrik enerjisi tedarikine başlanır. Bilgi girişlerinin belirtilen tarihlerden sonra yapılması halinde enerji tedariki bir sonraki ayın ilk gününde başlar. Yeni tarife başlangıcına kadar geçen sürede, tüketici mevcut tarife fiyatı üzerinden elektrik tedarik eder.

Evet, herhangi tedarik şirketi ile ikili anlaşma akdederek tedarikçinizi değiştirebilirsiniz.

Tedarikçi ile olan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tedarikçi, Piyasa İşletmecisine başvurur. Başvuru, içinde bulunulan ayın 6. gününden önceki son işgünü saat 24:00’e kadar yapıldığı takdirde serbest tüketicinin o tedarikçiden elektrik enerjisi temini, içinde bulunulan ayın son gününde sona erer. Başvurunun bu tarihten sonra yapılması halinde serbest tüketicinin mevcut tedarikçisinden elektrik temini bir sonraki ayın son günü itibariyle sona erer.

Tedarikçisini seçme hakkını kullanmış olan serbest tüketicilerin, tedarikçilerinin faaliyetinin son bulması, sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesi vs. hallerde başka bir tedarikçiyle sözleşme yapmadıkları durumda, elektrik enerjileri kendi bölgelerinde bulunan görevli tedarik şirketi tarafından karşılanır.

Elektrik Piyasası mevzuatı gereği, tedarikçi ile aranızdaki sözleşme ilişkisi sadece elektrik enerjisinin satışına ilişkindir. Tedarik sürekliliği ve dağıtım/iletim şebekesinde meydana gelen sorunlar, aksaklıklar ve kesintiler nedeniyle iletim ve/veya dağıtım tesislerinden kaynaklanan elektrik kesintilerinden ilgili elektrik dağıtım şirketi ve/veya TEİAŞ sorumludur.

Tarife ve/veya fiyat değişikliğine ilişkin ikili anlaşmanızda yer alan düzenlemeye göre işlem yapılacaktır, ikili anlaşmanızı incelemenizi öneririz.

Tüketicilerin ikili anlaşmalarından kaynaklı borçları nedeniyle elektriği kesilemez. Ancak tedarikçi değişikliği gerçekleşmiş olsa bile, düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite alan gerçek veya tüzel kişilerin bu kapsamdaki borçları nedeniyle elektriği kesilebilir. Bu nedenle perakende satış sözleşmesi döneminiz içerisinde ödemediğiniz borçlarınız var ise bu nedenle elektriğiniz kesilmiş olabilir. Böyle bir durum bulunmuyor ise, tedarik sürekliliği ve dağıtım/iletim şebekesinde meydana gelen sorunlar, aksaklıklar ve kesintiler nedeniyle iletim ve/veya dağıtım tesislerinden kaynaklanan elektrik kesintilerinden ilgili elektrik dağıtım şirketi ve/veya TEİAŞ sorumludur.